Menu

  Strona główna
  Kontakt
  Aktualności
  O szkole
  Uczniowie
  Rodzice
  Biblioteka
  Świetlica szkolna
  Osiągnięcia
  Dokumenty
  RODO
  Wycieczki integracyjne
  Historia
  Galeria
Galeria

zobacz więcej »
Kalendarz

  Grudzie 2023  
Pn Wt r Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uczniowie

Rok szkolny 2018/2019

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
-    promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych   
     decyzji w sprawach szkoły,
-    przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb
     uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
-    zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
     i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
-    promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
-    organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,   
     rozrywkowej, naukowej w szkole,
-    reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi   
     organami,
-    stworzenie u uczniów poczucia posiadania równych szans,
-    zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
-    dbanie o poczucie godności i wolności osobistej w oparciu o Statut Szkoły.

 Spodziewane efekty działalności SU:
-    wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich
     do samodzielności poprzez rozwój samorządności, 
-    kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
-    wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać,   
     wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań uczniów i potrzeb szkoły,
-    pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
-    reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i  
     organów (podmiotów) pozaszkolnych,
-    stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i   
     przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w   
     zespole i komunikacji interpersonalnej.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - pobierz
Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego - pobierz


Wykaz ról pełnionych przez członków Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2018/2019:


Przewodniczący:
Adrian Balcerak

Zastępca przewodniczącego:
Piotr Paczkowski

Sekcja finansowa:
Joanna Woźniak
Eliza Walczak

Sekcja artystyczna:
Daria Olkiewicz
Natalia Kwiatkowska
Nikola Jankowska
Gabriela Janowicz

 
Sekcja muzyczna:
Jakub Mirecki
Igor Zakrzewski
Tymoteusz Byczek
 
 
Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej:
Martyna Sobczyńska
Karolina Pikuła
Mateusz Sawicki


Poczet sztandarowy Gimnazjum:
Natalia Balcerak
Patrycja Wojciechowska
Rafał Gawroński


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Izabela Kisielewska
Krzysztof Banasiak
Tomasz ZielińskiGaleria uczniów - kliknij tutaj

Aby przejść do galerii uczniów z roku szkolnego 2012/2013 kliknij tutaj.

Aby przejść do galerii uczniów z roku szkolnego 2011/2012 kliknij tutaj.

Aby przejść do galerii uczniów z roku szkolnego 2010/2011 kliknij tutaj.

Aby przejść do galerii uczniów z roku szkolnego 2009/2010 kliknij tutaj.

Aby przejść do galerii uczniów z roku szkolnego 2008/2009 kliknij tutaj. 

Aby przejść do galerii uczniów z roku szkolnego 2007/2008 kliknij tutaj.

Głównym celem działalności Szkolnego Samorządu Uczniowskiego jest koordynacja prac samorządów klasowych, oprawa uroczystości szkolnych i państwowych, reprezentowanie szkoły w środowisku.
Szkolny Samorząd Uczniowski funkcjonuje wg opracowanego planu pracy, wynikającego z planu pracy szkoły oraz zbieżnego z aktualnymi wydarzeniami, potrzebami szkoły i środowiska.
W skład rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik oraz uczniowie reprezentujący sztandar szkoły.

   

Rada Samorządu Uczniowskiego corocznie podzielona jest na sekcje wraz z kierownikami: artystyczną, organizacyjną, gospodarczo-finansową i muzyczną. Realizują one plan Szkolnego Samorządu Uczniowskiego przez wykonywanie powierzonych im zadań.

Do nich należą:

1. Sekcja artystyczna

*Wykonanie dekoracji na różnego rodzaju imprezy szkolne

*Wykonanie rekwizytów potrzebnych do różnych akcji

*Redagowanie ogłoszeń Samorządu Szkolnego

*Zagospodarowanie gazetki szkolnej.

2. Sekcja organizacyjna

*Organizacja imprez szkolnych

*Rozdzielanie zadań poszczególnym sekcjom

*Organizacja akcji, zbiórek Samorządu Szkolnego

3. Sekcja gospodarczo-finansowa

*Dbanie o porządek na terenie szkoły i jej obejściu

*Organizacja bufetu wg potrzeb

*Sprzątanie po dyskotekach

4. Sekcja muzyczna

*Organizacja muzyczna dyskotek

*Prowadzenie radiowęzła szkolnego

Na początku każdego roku szkolnego rada samorządu z opiekunem wysuwa swoje propozycje zadań, a po wnikliwej analizie zatwierdza plan pracy. Dotyczy on:

? reprezentowania szkoły w obchodach środowiskowych,

? oprawy uroczystości szkolnych na dany rok,

? przygotowania gazetek ściennych,

? organizacji dyskotek i zabaw,

? organizacji stałych akcji samorządu tj. Sprzątanie Świata, Święto Szkoły, Ślubowanie klas I, Góra Grosza, Dzień Edukacji Narodowej, Otrzęsiny klas IV, Parada Mikołajów, Wigilia z Jasełkami, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Samorządności, Dzień Dziecka.

Działalność Samorządu Szkolnego związana jest ze współpracą z różnymi organizacjami gminnymi, Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj., ze społecznością Osięcin, zwłaszcza z rodzicami uczniów naszej szkoły. 

                                                                                                              Małgorzata Mentlewicz

                                                       

Stopka