Menu

  Strona główna
  Kontakt
  Aktualności
  O szkole
  Uczniowie
  Rodzice
  Biblioteka
  Świetlica szkolna
  Osiągnięcia
  Dokumenty
  RODO
  Wycieczki integracyjne
  Historia
  Galeria
Galeria

zobacz więcej »
Kalendarz

  Wrzesie 2023  
Pn Wt r Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Rodzice

Rada Rodziców Zespołu  Szkolno - Przedszkolnego w Osięcinach

w roku szkolnym 2020/2021

 

W dniu 11.09.2020r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziców.

Obecni byli pan Andrzej Polaszek, a także przedstawiciele poszczególnych grup przedszkolnych i klas:

Biedronki Kaja Mazurek

Pszczółki Katarzyna Nadolska

Motylki Aneta Olszewska

Żabki Krzysztofa Maszczyńska

Liski Katarzyna Grudzień

Sówki Marianna Krajewska

1a Zbigniew Kostecki

1b Magdalena Opasik

1c Agata Dybowska

2a Edyta Wszołek

2b Aneta Olszewska

3a Emilia Błaszczyk

3b Dominika Pawłowska

3c Ewa Chojnowska-Mikołajczak

4a Izabela Grzegórska

4b Katarzyna Grudzień

5a Joanna Stanna

6a Magdalena Lewandowska

6b Izabela Grzegórska

6c Anna Krulikowska

7a Ewelina Kwieciszewska

7b Joanna Topolska

7c Barbara Byczek

7d Monika Wojciechowska

7e Ewelina Skwarczyńska

8a Ilona Lewandowska

8b Elżbieta Kotrych

8c Dorota Stępińska

Zebrani dokonali wyboru zarządu Rady Rodziców.

W skład Zarządu weszli:

1 Elżbieta Kotrych - przewodnicząca

2 Zbigniew Kostecki - z-ca przewodniczącego

3 Katarzyna Grudzień - sekretarz

      Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki.

Wszystkie dokumenty dotyczące finansów jak i działalności Rady Rodziców znajdują  się w teczce w sekretariacie.

Decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym obowiązuje składka w wysokości 30 zł od rodziny. Grupy przedszkolne i klasy, które dokonają 100% wpłaty na Radę Rodziców otrzymają 25% wpłaconej kwoty. Przedszkolaki  i uczniowie objęci zostali ubezpieczeniem w InterRisk składka wynosi 36 zł.


Rada Rodziców 2019/2020

W dniu 10.09.2019r. odbyło się pierwsze, w tym roku szkolnym posiedzenie Rady Rodziców. Obecni byli: pan Andrzej Polaszek, a także przedstawiciele poszczególnych klas:

kl.1a-Edyta Wszołek

kl.1b-Aneta Olszewska

kl.2a-Emilia Błaszczyk

kl.2b-Aleksandra Drążkiewicz

kl.3a-Marzena Biesiada

kl.3b-Katarzyna Grudzień

kl.4a -Magdalena Kaczmarek

kl.5a-Marta Puszkiewicz

kl.5b-Agnieszka Kawczyńska

kl5c-Elżbieta Ciemna

kl.6a-Lidia Bączek

kl.6b-Dorota Nowak

kl.6c-Barbara Byczek

kl.6d-Beata Lewandowska

kl.6e-Ewelina Skwarczyńska

kl7a-Ilona Lewandowska

kl7b-Elżbieta Kotrych

kl7c-Edyta Dziubich

kl8a-Mariola Pawłowska

kl8b-Marek Chrzanowski

Zebrani dokonali wyboru Zarządu Rady Rodziców.

W skład Zarządu weszli:

1.Marek Chrzanowski - przewodniczący

2.Marta Puszkiewicz - z-ca przewodniczącego

3.Elżbieta Kotrych - sekretarz

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statusowej działalności szkoły.

Wszystkie dokumenty dotyczące finansów jak i działalności Rady Rodziców znajdują się w teczce w sekretariacie szkoły.

Decyzją Rady Rodziców, w roku szkolnym obowiązuje składka w wysokości 30 zł od rodziny. Klasy, które dokonają 100% wpłaty na Radę Rodziców otrzymają 25% wpłaconej kwoty na potrzeby klasy.

Uczniowie naszej szkoły objęci zostali ubezpieczeniem w InterRisk, składka wynosi 30 zł, suma wynosi 15000 zł.

Rada Rodziców bierze czynny udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych takich jak:

- Święto patrona szkoły i ślubowanie pierwszoklasistów

- Dzień Edukacji Narodowej

- Mikołajki

- Zajączek

- Dzień Dziecka


RADA RODZICÓW 2018/2019
ROK SZKOLNY 2013/2014


Jednym z organów szkoły jest Rada Rodziców. Radę Rodziców stanowią rodzice wybrani na zebraniach klasowych po jednym przedstawicielu z każdej klasy.
Na posiedzeniu Rady Rodziców w dn. 17.09.2013r. przeprowadzono wybory Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Rady Rodziców jest wewnętrznym organem kierującym pracami Rady Rodziców.

W skład zarządu wybrani zostali:

1. Marek Chrzanowski ? przewodniczący
2. Hanna Maćkowiak ? z-ca przewodniczącego
3. Ewelina Jankowska ? sekretarz
Komisja rewizyjna to organ kontrolny Rady Rodziców, składający się z przewodniczącego i członków.
Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statusowej działalności szkoły.
Uchwały są podejmowane większością głosów. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statusowej działalności szkoły:
- ze składek rodziców (ustalono 30 zł od rodziny na rok szkolny 2013/2014)
- z wpłat osób fizycznych
- z innych źródeł.
Wszystkie dokumenty dotyczące finansów jakimi dysponowała Rada Rodziców znajdują się w teczce Rady Rodziców.
W związku z dokonaniem przez klasę 100 % wpłaty na Radę Rodziców zostanie wypłacone 25% wpłaconej kwoty na rzecz klasy z przeznaczeniem na potrzeby klasowe.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przyznaniu jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 500 zł dla ucznia, który zdobędzie 40 pkt. na sprawdzianie szóstoklasistów.

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2013/2014wynosi 36 zł. PZU.
Rada Rodziców bierze czynny udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, takich jak:
- święto patrona szkoły i ślubowanie pierwszoklasistów
- dzień Edukacji Narodowej
- Mikołajki
- Zajączek
- Dzień Dziecka.


ROK SZKOLNY 2012/2013

Dnia 18.09.2012r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców, na której przeprowadzone zostały wybory do Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
W skład zarządu wybrani zostali:

1. Piotr Lewandowski przewodniczący
2. Katarzyna Skotowska-Żywica z-ca przewodniczącego
3. Ewelina Jankowska sekretarz

Członkowie:
Kotrych Elżbieta
Walczak Marta
Chrzanowski Marek
Paliwoda Elżbieta
Zachwieja Małgorzata
Ziółkowska Małgorzata
Makowska Arletta
Staniszewska Ewa

Komisja Rewizyjna to organ kontrolny Rady Rodziców.

Komisja rewizyjna:
Pawłowska Agnieszka-przewodnicząca
Hanna Maćkowiak
Irmina Wojtkowska

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statusowej działalności.
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statusowej działalności szkoły:
- ze składek rodziców (ustalono 30 zł od rodziny na rok szkolny 2012/2013)
- z wpłat osób fizycznych
- z innych źródeł.
Saldo na rok bieżący wynosi 1094,80zł.
Fundacja ROSA, czyli 1% z podatków za rok 2010 wynosi 1039,27zł.
(w październiku zostanie podana informacja za rok 2011)


Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2012/2013 wynosi 30 zł. ALLIANZ.W związku z 100% zebraniem składki na Radę Rodziców cztery klasy otrzymały 25% zebranej sumy. Są to klasy 0a, 1a, 3a, 5a.
Zostały przyznane stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli 40pkt. na sprawdzianie szóstoklasistów w wysokości 500zł. na ucznia. W tym roku byli to Ada Skonieczna i Maciej Nowak.
Z pieniędzy Rady rodziców zostały zakupione nagrody książkowe, słodkie upominki dla dzieci (Mikołajki, Zajączek, Dzień Dziecka itd.), sztuczne choinki. Zorganizowana została wycieczka klas VI. Jak również została wpłacona opłata zawodnicza UKS.


Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2011/2012.

Jednym z organów szkoły jest Rada Rodziców. Radę Rodziców stanowią rodzice wybrani na zebraniach klasowych po jednym przedstawicielu z każdej klasy.
Na posiedzeniu Rady Rodziców przeprowadzono wybory Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Rady Rodziców jest wewnętrznym organem kierującym pracami Rady Rodziców.

W skład zarządu wybrani zostali:

1. Piotr Lewandowski ? przewodniczący
2. Katarzyna Skotowska-Żywica ? z-ca przewodniczącego
3. Renata Rzadkowolska ? sekretarz
Komisja rewizyjna to organ kontrolny Rady Rodziców, składający się z przewodniczącego i członków.
Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statusowej działalności szkoły.
Uchwały są podejmowane większością głosów. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statusowej działalności szkoły:
- ze składek rodziców (ustalono 30 zł od rodziny na rok szkolny 2011/2012)
- z wpłat osób fizycznych
- z innych źródeł.
Wszystkie dokumenty dotyczące finansów jakimi dysponowała Rada Rodziców znajdują się w teczce Rady Rodziców.
W związku z dokonaniem przez klasę 100 % wpłaty na Radę Rodziców zostanie wypłacone 25% wpłaconej kwoty na rzecz klasy z przeznaczeniem na potrzeby klasowe.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przyznaniu jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 500 zł dla ucznia, który zdobędzie 40 pkt. na sprawdzianie szóstoklasistów.

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2011/2012 wynosi 30 zł. ALLIANZ.
Rada Rodziców bierze czynny udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, takich jak:
- święto patrona szkoły i ślubowanie pierwszoklasistów
- dzień Edukacji Narodowej
- Mikołajki
- Zajączek
- Dzień Dziecka.

W dniach od 27 lutego do 16 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej w Osięcinach odbyła się ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez Kujawko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.


Sekretarz Rady Rodziców Renata Rzadkowolska

Serdecznie dziękuje:

Dyrekcji, Sekretarzowi szkoły, nauczycielom, uczniom, rodzicom, pracownikom administracji i obsługi, Radzie Rodziców za wspaniałą sześcioletnią współpracę.

Sporządziła:
Sekretarz Rady Rodziców
Renata Rzadkowolska


ROK SZKOLNY 2011/2012

Dnia 19.09.2011r. na posiedzeniu Rady Rodziców przeprowadzono wybory Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Rady Rodziców jest wewnętrznym organem kierującym pracami Rady Rodziców.

W skład zarządu wybrani zostali:

1. Piotr Lewandowski ? przewodniczący
2. Katarzyna Skotowska-Żywica ? z-ca przewodniczącego
3. Renata Rzadkowolska ? sekretarz

Emilia Konopa
Małgorzata Zachwieja
Małgorzata Ziółkowska
Wioletta Trawińska
Grażyna Kwiatkowska
Marta Walczak
Marek Chrzanowski

Komisja Rewizyjna to organ kontrolny Rady Rodziców.

Komisja rewizyjna:
Agnieszka Pawłowska ? przewodnicząca
Hanna Maćkowiak
Irmina Wojtkowska

Zadaniem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statusowej działalności. Uchwały podejmowane są większością głosów.

Rada Rodziców pracuje według planu Rady Rodziców na rok szkolny 2011/2012.

Rada Rodziców gromadzi fundusze:
- z składek rodziców 30 zł od rodzinny na rok szkolny 2011/2012
- z wpłat osób fizycznych
- z innych źródeł

W związku z dokonaniem przez klasę 100 % wpłaty na Radę Rodziców zostanie wypłacone 25% wpłaconej kwoty na rzecz klasy z przeznaczeniem na potrzeby klasowe.
Rada Rodziców na zebraniu w dniu 19.09.2011r. podjęła decyzję o przyznaniu jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 500 zł dla ucznia, który zdobędzie 40 pkt. na sprawdzianie szóstoklasistów.
Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2011/2012 wynosi 30 zł. ALLIANZ.

Rada Rodziców bierze czynny udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, takich jak:
- święto patrona szkoły i ślubowanie pierwszoklasistów
- dzień Edukacji Narodowej
- Mikołajki
- Zajączek
- Dzień Dziecka

Sporządziła
Sekretarz Rady RodzicówROK SZKOLNY 2010/2011


Dnia 15.09.2010r. na posiedzeniu Rady Rodziców przeprowadzono wybory Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Rady Rodziców jest wewnętrznym organem kierującym pracami Rady Rodziców.

W skład zarządu wybrani zostali:

1. Piotr Lewandowski ? przewodniczący

2. Katarzyna Skotowska-Żywica ? z-ca przewodniczącego

3. Renata Rzadkowolska ? sekretarz

Emilia Konopa
Elżbieta Kozłowska
Hanna Maćkowiak
Grażyna Kwiatkowska
Małgorzata Malinowska
Monika Polak

Komisja Rewizyjna to organ kontrolny Rady Rodziców.

Komisja rewizyjna:

Agnieszka Pawłowska ? przewodnicząca

Izabela Kaszlińska

Irmina Wojtkowska

Zadaniem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statusowej działalności. Uchwały podejmowane są większością głosów.

Rada Rodziców pracuje według planu Rady Rodziców na rok szkolny 2010/2011.

Rada Rodziców gromadzi fundusze:
- ze składek rodziców 30 zł od rodzinny na rok szkolny 2010/2011
- z wpłat osób fizycznych
- z innych źródeł

W związku z dokonaniem przez klasę 100 % wpłaty na Radę Rodziców zostanie wypłacone 25% wpłaconej kwoty na rzecz klasy z przeznaczeniem na potrzeby klasowe.

Rada Rodziców bierze czynny udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, takich jak:
- święto patrona szkoły i ślubowanie pierwszoklasistów
- dzień Edukacji Narodowej
- Mikołajki
- Zajączek
- organizowanie Festynu Rodzinnego i obchodów Dnia Dziecka


ROK SZKOLNY 2009/2010
Dnia 21.09.2009 r. na posiedzeniu Rady Rodziców przeprowadzono wybory zarządu Rady Rodziców oraz Komisji rewizyjnej.
Zarząd Rady Rodziców jest wewnętrznym organem kierującym pracami Rady Rodziców.

W skład zarządu wybrani zostali:

1. Piotr Lewandowski ? przewodniczący
2. Katarzyna Skotowska-Żywica - z-ca przewodniczącego
3. Renata Rzadkowolska ? sekretarz

Członkowie:

Emilia Konopa
Elżbieta Kozłowska
Grażyna Grzanka

Komisja rewizyjna to organ kontrolny Rady Rodziców.

Komisja rewizyjna:
1. Renata Chaberska - przewodnicząca
2. Grażyna Kwiatkowska
3. Agnieszka Pawłowska

Członkowie:

Hanna Maćkowiak
Monika Polak
Małgorzata Malinowska
Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie
działań zmierzających do doskonalenia statusowej działalności.
Uchwały podejmowane są większością głosów. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statusowej działalności szkoły:
- ze składek rodziców (ustalono 30 zł. Od rodziny na rok szkolny 2009/2010)
- z wpłat osób fizycznych
- z innych źródeł.
Zarząd Rady Rodziców obraduje co najmniej 5 razy do roku.
Rada Rodziców bierze czynny udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, takich jak:
- święto patrona szkoły i ślubowanie pierwszoklasistów
- dzień Edukacji Narodowej
- Mikołajki
- Zajączek
- organizowanie Festynu Rodzinnego i obchodów Dnia Dziecka

ROK SZKOLNY 2008/2009
Dnia 16.09.2008 r. na posiedzeniu Rady Rodziców przeprowadzono wybory zarządu RR oraz komisji rewizyjnej (protokół z dnia 16.09.2008r.) Zarząd Rady Rodziców jest wewnętrznym organem kierujący pracami Rady Rodziców.
W skład zarządu wybrani zostali:
1. Piotr Lewandowski - przewodniczący
2. Katarzyna Skotowska-Żywica - z-ca przewodniczącego
3. Renata Rzadkowolska - sekretarz
oraz członkowie: Elżbieta Kozłowska, Ewa Dyduch, Monika Polak, Emilia Konopa
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Anna Nowak - przewodnicząca
Renata Chaberska - zastępca
Cezary Frąc - sekretarz
członkowie: Grażyna Barczak, Grażyna Grzanka, Grażyna Śmigielska.


Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2008/2009 - tutaj


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY
2007-2008.

Jednym z organów szkoły jest Rada Rodziców. Radę Rodziców stanowią rodzice wybrani na zebraniach klasowych, po jednym przedstawicielu z każdej klasy.
Dnia 17.09.2007 r. na posiedzeniu Rady Rodziców przeprowadzono wybory zarządu RR oraz komisji rewizyjnej (protokół z dnia 17.09.2007r.) Zarząd Rady Rodziców jest wewnętrznym organem kierujący pracami Rady Rodziców.
W skład zarządu wybrani zostali:
1. Piotr Lewandowski - przewodniczący
2. Katarzyna Skotowska-Żywica - z-ca przewodniczącego
3. Renata Rzadkowolska - sekretarz
oraz 10 członków. 

  


Komisja rewizyjna to organ kontrolny Rady Rodziców. Składający się z przewodniczącego i 3 członków.
Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statusowej działalności.
Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała zmiany do ?Statutu Szkoły" oraz w jednomyślnym głosowaniu przyjęto do realizacji ?Szkolny Program Wychowawczy" oraz ?Szkolny Program Profilaktyki - Bezpieczna Szkoła".
Uchwały są podejmowane większością głosów. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statusowej działalności szkoły:
- ze składek rodziców (ustalono 30 zł od rodziny na rok szkolny 2007/2008)
- z wpłat osób fizycznych
- z innych źródeł.
Saldo początkowe: wpłaty od rodziców: 3.603.96 zł
saldo końcowe na dzień 13.06.2008r. to kwota: 1.496.98zł.
Wszystkie dokumenty dotyczące finansów jakimi dysponowała Rada Rodziców znajdują się w teczce Rady Rodziców.
Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 5 razy na rok. Zarząd spotykał się częściej. Posiedzenia zarządu Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Rada Rodziców wzięła czynny udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych,
takich jak:
- Dzień Edukacji Narodowej - tutaj
- Mikołajki - tutaj
- Wigilia - tutaj
- Spotkanie opłatkowe dla rodziców
- Spotkanie Wielkanocne z uczniami - tutaj
- organizowanie Festynu Rodzinnego i obchodów Dnia Dziecka - tutaj.
Z inicjatywy Rady Rodziców i Dyrektora szkoły zostały zakupione rolety okienne do klas od stronny południowej. W dniu Dziecka uczniowie otrzymali nowo zakupiony rzutnik, który sprawił wiele radości.
Rada Rodziców ufundowała wycieczkę Golub-Dobrzyń - Ciechocinek dla 39 uczniów, których wynik ze sprawdzianu wyniósł ponad 30 punktów.
Na zebraniu Zarządu Rady Rodziców pozytywnie zaopiniowaliśmy pracę pani Moniki Modrzejewskiej w związku z dokonywaną oceną jej dorobku zawodowego.
W imieniu Rady Rodziców chciałbym serdecznie podziękować za wspaniałą współpracę w kończącym się roku szkolnym.
Sprawozdanie sporządzono dnia 16.06.2008r.

Sporządziła:
- sekretarz Rady Rodziców: 
Renata Rzadkowolska 

Stopka